CAPEL  CLAPHAM  JUNCTION :-   ADEILAD  CYFLEUS I GYNNAL  DOSBARTHIAU  A CHYFARFODYDD

Os ydych yn edrych am fan cyfleus  i gynnal dosbarthiadau, gwersi,  darlithiau,  cyfarfodydd, ymarferion  neu gyngherddau mewn canolfan sy’n hawdd ei  chyrraedd  gyda lle i barcio gerllaw, beth am ystyried Capel Clapham Junction, Beauchamp Road, SW 11 1PQ ?

Adnewyddwyd y capel a’r festri  yn ddiweddar a gellir llogi’r festri  neu’r capel ar amodau rhesymol.

Am fanylion pellach, cysylltwch gyda Dea LeBargy ( dealebargy@hotmail.com).

CLAPHAM  JUNCTION  WELSH  CHAPEL :-  AN IDEAL  PLACE FOR  MEETINGS  AND  CLASSES

If you are looking for a convenient  location for your classes, lectures, meetings, rehearsals  or concerts that  is in a centre well served by public transport, with parking places nearby, why not consider   Clapham Junction Welsh Chapel, Beauchamp Road, SW 11 1PQ?

The chapel and vestry have been renovated recently, and are available for hiring on competitive terms.

For further information, contact Dea LeBargy  (dealebargy@hotmail.com )