Only Boys Aloud

Location : Wigmore Hall, 36 Wigmore St, Marylebone, London W1U 2BP
Start Date : Sat 21/07/2018 13:00
End Date : Sat 21/07/2018 15:00

Yn dilyn eu hymddangosiad cyntaf yn Neuadd Wigmore yn 2017, bydd Academi Principality Only Boys Aloud yn dychwelyd i Wigmore Hall  ar ddydd Sadwrn 21 Gorffennaf am 1pm. Mae Only Boys Aloud, a gydlynir gan Elusen Aloud yn defnyddio canu corawl i sicrhau newid cadarnhaol ymhlith bechgyn yn eu harddegau ledled Cymru, gan hyrwyddo hunangred a hunanhyder, a datblygu’r ymdeimlad o gymuned.

Mae'r Academi yn cynnwys 32 o fechgyn hyn OBA sy'n dangos addewid cerddorol arbennig: mae'r perfformiad hwn yn ganlyniad i gwrs preswyl haf lle mae'r bechgyn yn cael eu herio, eu hannog, a'u cefnogi i gyrraedd eu potensial.

Arweinir y perfformiad gan Gyfarwyddwr Artistig Aloud, Tim Rhys-Evans.
 
Gellir prynu tocynnau yma: https://wigmore-hall.org.uk/whats-on/principality-only-boys-aloud-academi-201807211300

___________________________________________________________

Following their Wigmore Hall debut in 2017, the Principality Only Boys Aloud Academi will make a welcome return to Wigmore Hall on Saturday 21st July at 1pm. Only Boys Aloud, coordinated by The Aloud Charity uses choral singing to effect positive change amongst teenage boys across Wales, promoting self-belief and self-confidence, and developing a sense of community. 


The Academi comprises 32 of the older OBA boys who show particular musical promise: this performance is the result of a residential summer school where the boys are challenged, encouraged, and supported to reach their potential. 
The performance will be conducted by Aloud’s Artistic Director, Tim Rhys-Evans

Tickets can be purchased here: https://wigmore-hall.org.uk/whats-on/principality-only-boys-aloud-academi-201807211300