A ydych yn barod am her newydd?

Ysgol Gymraeg Llundain: Athrawes Ddosbarth- Cyfnod Sylfaen. dros gyfnod mamolaeth

Cyflogwr: Ysgol Gymraeg Llundain

  • Lleoliad: Hanwell, W7 1PD
  • Rhif ar y gofrestr yr ysgol: 31
  • Dosbarth 1: Oedran cymysg
  • Cyflog: £26,662- £30,430
  • Cytundeb: Swydd Dros Dro
  • I ddechrau oddeutu: 26 02 2018
  • Dyddiad cau: 03 12 17

Am fanylion pellach cysylltwch â Eleri Brady, YGLL, Westcott Crescent, Hanwell W7 1PD

0208 575 0237 info@ysgolgymraegllundain.co.uk

This is an advert for a teacher at The Welsh School, London